Selektywna zbiórka popiołu

Burmistrz Więcborka informuje, iż z dniem 01.01.2016 r. na terenie Gminy Więcbork wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania popiołów pochodzących ze spalania paliw stałych w piecach i kotłach służących do ogrzewania budynków. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania w/w rodzaju odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości i dotyczy to osób które deklarowały zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Informacje

Rejestr zmian