Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 0050.64.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie 15:33 15-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.65.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Więcbork 15:32 15-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.66.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 15:32 15-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.67.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego „Razem promujemy Więcbork” 15:32 15-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.62.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015 15:32 15-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.68.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży 15:32 15-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.69.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiących własność Gminy Więcbork 15:32 15-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.71.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 15:32 15-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.70.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork” w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priotytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 15:32 15-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.193.2015 15:31 15-12-2015 Artykuł Szczegóły
« 1 2 306 307 308 309 310 331 332 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>