Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy 15:19 07-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork 15:13 07-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Więcborka, znak: SB.6733.14.2018 z dnia 02.08.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 297/7 obręb Witunia, na terenie działki 298 14:35 02-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 14:30 02-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustaleniqa wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork 14:46 01-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu wyłącznie w formie elektronicznej 14:31 01-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2018 r. 15:31 31-07-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030” 15:28 31-07-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030” 15:26 31-07-2018 Artykuł Szczegóły
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.” 15:23 31-07-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 4 340 341 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>