Przetarg nieograniczony na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Więcbork
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  • Data ogłoszenia 11.03.2019
  • Data składania ofert 27.03.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 27.03.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
  • Numer UZP/TED 521840-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian