Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Więcbork
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Przy wsparciu finansowym ze środków budżetu Wojewody
  • Data ogłoszenia 01.06.2018
  • Data składania ofert 19.06.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 19.06.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
  • Numer UZP/TED 566805-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian