Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Więcbork
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 04.08.2017
  • Data składania ofert 22.08.2017
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 22.08.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
  • Numer UZP/TED 563837-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian