Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa i rozładunek gruzu budowlanego (kruszonego, frakcjonowanego 0-65 mm) na utwardzenie dróg gminnych”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Więcbork
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 20.04.2018
  • Data składania ofert 30.04.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 30.04.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
  • Numer UZP/TED 548313-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian