Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i rozładunek gruzu budowlanego (kruszonego, frakcjonowanego 0-65 mm) na utwardzenie dróg gminnych

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Więcbork
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 08.02.2019
  • Data składania ofert 18.02.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 18.02.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
  • Numer UZP/TED 511881-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian