Przetarg nieograniczony na zadanie: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Więcbork
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Środki własne Gminy/dotacja celowa z budżetu Państwa
  • Data ogłoszenia 12.05.2017
  • Data składania ofert 22.05.2017
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 22.05.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
  • Numer UZP/TED 507051-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian