Protokół nr 17 z obrad siedemnastej sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 22.01.2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian