Protokół Nr 1 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 19.11.2018r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian