Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

  • Wydział Referat ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg
  • Termin załatwienia Do 7 dni od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 21
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 220
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Podanie w sprawie poświadczenia oświadczenia,
   2. Potwierdzenie z ewidencji podatkowej o figurowaniu jako podatnik podatku rolnego.
  • Opłaty Opłata skarbowa: wymagalna z chwilą złożenia wniosku:● za poświadczenie oświadczenia – 17 złKasa Urzędu Miejskiego w Więcborku, I piętro pok. Nr 14 w godzinach 7.30-14.00, we wtorki 8.15-15.00lub przelewem na konto bankoweNr rachunku: 35816200030000356420000010 Bank Spółdzielczy w Więcborku.Zwolnienie z opłaty skarbowej - na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa (załącznik cz. II, kol.4, pkt 21 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635)
  • Tryb odwoławczy Odmowa poświadczania oświadczeń następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie, kierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Więcborka, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
  • Uwagi

   Brak.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian