Podpisanie umowy – Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

8 marca 2017 roku  w Toruniu  Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Gminy Więcbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji: 879 605,92 zł kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 418 891,39 zł .

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie strat ciepła budynku użyteczności publicznej: Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Okres realizacji Projektu:

– rozpoczęcie: 31.01.2017 r.

– zakończenie: 30.10.2018 r.

Informacje

Rejestr zmian