Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenia na transport drogowy osób na obszarze gminy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Poświadczenie oświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.02.2012 Opłata od posiadania psów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.02.2012 Podatek od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2012 Podatek rolny (osoby prawne) Szczegóły
« 1 2 431 432 433 434 435 436 »