Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nieposiadaniu) gospodarstwa rolnego i wielkości użytków rolnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zwrot opłaty skarbowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanych za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na uprawę maku i konopi energetycznych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zaświadczenie potwierdzające, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarze NATURA 2000 Szczegóły
« 1 2 430 431 432 433 434 435 436 »