Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu pod zalesienie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Ustalenie warunków zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Rozgraniczenie nieruchomości Szczegóły
« 1 2 402 403 404 405 406 »