Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/355/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pola namiotowego w Lubczy Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/354/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/353/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Więcborku zabudowanej budynkiem garażowym Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/352/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie zmian Kodeksu wyborczego Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/351/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/349/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 05.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Artykuł 02.05.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.104.2014 Szczegóły
Artykuł 02.05.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.103.2014 Szczegóły
Artykuł 02.05.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.102.2014 Szczegóły
« 1 2 400 401 402 403 404 435 436 »