Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.02.2018 r. o wszczęciu postępowania – budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV oświetlenie drogowego na ul. Wincentego Witosa we wsi Witunia – SB.6733.4.2018 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 TERMINY ZEBRAŃ SOŁECKICH SPRAWOZDAWCZYCH Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo Puszcza” (znak sprawy: WOO4260.197.2017.DK.11) Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa (SR.6131.1.2.2018) Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.11.2017r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.11.2017r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Protokół Nr XXXIX z trzydziestej dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20.12.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 14.02.2018 Uchwała Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 233/15 położonej w obrębie Sypniewo, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 14.02.2018 Uchwała Nr XL/307/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 316 317 »