Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2019 Interpelacje i zapytania radnych – druki Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.8.2019 z dnia 01.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewidencyjnym 150/4 w obrębie Więcbork 1 położonej w Więcborku przy ul. Spacerowej, na terenie działek nr 28, 150/1, 150/4 Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.2.2019 z dnia 01.03.2019 r. o zakończeiupostępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 63/5 w obrębie Suchorączek, na terenie działek nr 82/1, 63/5, 63/6, 64/3 obręb Suchorączek, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 28.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Obwieszczenia Burmistrza Więcborka znak SB.6733.14.2017 z dnia 27.02.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ew. 233/15 obręb Sypniewo,. gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na V sesji Rady Miejskiej – 30.01.2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na II sesji Rady Miejskiej – 28.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Projekty uchwał VI sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 28.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 22.02.2019 r. o wszczęciu postępowania (SB.6733.7.2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 375 376 »