Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.11.2018 Skład Rady Miejskiej w Więcborku VII kadencji (2014-2018) Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 I Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 19.11.2018r. Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.14.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie J o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 24/5, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka- znak sprawy: SR.6220.1.13.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie H o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 23/9, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zawiadomienie o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.16.2018 Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Petycja – Szulc Efekt sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Projekty uchwał I sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 19.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Zaproszenie na I Inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Więcborku, która odbędzie się 19.11.2018r. Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zapytanie ofertowe: „Wykonanie, dostawa i montaż „Ławki Niepodległości” oraz montaż wyposażenia elektrycznego i multimedialnego” Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.17.2018 z dnia 13.11.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na: budowie wodociągu komunalnego na terenie działek nr 339/2, 525/12 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 358 359 »