Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.13.2018 z dnia 18.09.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewidencyjny 30/12 obręb Więcbork 1 na terenie działki 28 Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Komunikat Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku o pełnionych dyżurach Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.17.2018 z dnia 17.09.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wodociągu komunalnego na terenie działek nr 339/2 i 525/12 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.10.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie G o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 19 i 23/1 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Rejestr Wyborców Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Termin dokonania zgłoszenia przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 21 września 2018 r. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 28 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnoprawnych Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.1.2018) Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.16.2018 z dnia 10.09.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewidencyjny 380/5 w obrębie Więcbork 4położonej w miejscowości Więcbork, ul. Wyzwolenia, na terenie działek nr 344, 391/1, 380/5 i 380/6 Szczegóły
Akty prawne 12.09.2018 Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 348 349 »