Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.12.2017 Protokół z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.10.2016 r. Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego z dnia 24.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 04.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.10.2017r. Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Protokół Nr XXXVII z trzydziestej siódmej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.10.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.108.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty jednorazowej za rezerwację miejsca pod stoisko handlowe na targowisku miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.107.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/297/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Więcbork Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/296/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic „Sosnowa” i „Weterynaryjna” w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/295/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna” w Wituni Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 308 309 »