Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Ustalenie warunków zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Rozgraniczenie nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2012 Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2012 Zbywanie nieruchomości użytkownikowi wieczystemu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2012 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2012 Wydzierżawianie gruntów Szczegóły
« 1 2 373 374 375 376 »