Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 06.03.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Czarmuń, Witunia” Szczegóły
Akty prawne 06.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Więcbork miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Szczegóły
Akty prawne 03.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Przebudowa i remont pomostu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont budynku hangaru służącego rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem. Szczegóły
Artykuł 28.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.60.2014 Szczegóły
Artykuł 28.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.59.2014 Szczegóły
Artykuł 28.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.59.2014 Szczegóły
Artykuł 28.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.60.2014 Szczegóły
« 1 2 373 374 375 376 377 396 397 »