Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.04.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.90.2014 Szczegóły
Artykuł 01.04.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.88.2014 Szczegóły
Artykuł 27.03.2014 Projekty uchwał XL sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 27.03.2014r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – odbudowa czterech łowisk i osadników na dz. nr 390/4 obręb Sypniewo Szczegóły
Artykuł 21.03.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 20.03.2014 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej … Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.03.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku” Szczegóły
Akty prawne 21.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.03.2014 Ogłoszenie Nr 2 Burmistrza Więcborka z dnia 20 marca 2014 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds inwestycji w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Artykuł 19.03.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.03.2014 r. o zakończeniu postępowania … budowa kanalizacji deszczowej na terenie działek 137 i 100 obręb 2 Więcbork Szczegóły
Artykuł 19.03.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.03.2014 r. o wszczęciu postępowania – przebudowa i rozbudowa sieci nN 0,4 kV w Więcborku … Szczegóły
« 1 2 367 368 369 370 371 396 397 »