Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego wlasność Gminy Więcbork. Szczegóły
Artykuł 03.04.2014 Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego służącego do hodowli i rozrodu bydła mlecznego Szczegóły
Artykuł 03.04.2014 Uchwała Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 02.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiazku szkolnego i obowiązku nauki. Szczegóły
Akty prawne 02.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2013. Szczegóły
Artykuł 01.04.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.91.2014 Szczegóły
Artykuł 01.04.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.91.2014 Szczegóły
Artykuł 01.04.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.90.2014 Szczegóły
Artykuł 01.04.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.89.2014 Szczegóły
Artykuł 01.04.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.88.2014 Szczegóły
« 1 2 366 367 368 369 370 396 397 »