Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Więcborku powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Więcbork wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Przetargi 09.05.2014 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: dz. 142/8 obręb Więcbork 2 i dz. 514/15 obręb Więcbork 1 Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/350/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/358/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/357/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2014 roku Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/355/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pola namiotowego w Lubczy Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/354/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Więcborku Szczegóły
« 1 2 360 361 362 363 364 396 397 »