Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.32.2014 Szczegóły
Artykuł 07.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.31.2014 Szczegóły
Artykuł 07.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.30.2014 Szczegóły
Artykuł 07.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.29.2014 Szczegóły
Artykuł 07.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.28.2014 Szczegóły
Artykuł 07.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.32.2014 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/339/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/338/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/337/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/336/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 30 stycznia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
« 1 2 360 361 362 363 364 375 376 »