Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork , w miejscowościach Czarmuń, Witunia”. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds inwestycji w Urzędzie Miejskim w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do skladania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Wiecej umiem, więcej mogę” nr WND-POKL.09.01.02.-04-125/13 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.02.2014 Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 19 lutego 2014 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds inwestycji w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 18.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 18.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Przetargi 17.02.2014 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym – dz. 167/2 obręb Pęperzyn (zlewnia mleka) Szczegóły
Artykuł 17.02.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 17.02.2014 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika … Jastrzębiec Szczegóły
Artykuł 14.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.46.2014 Szczegóły
« 1 2 356 357 358 359 360 375 376 »