Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.07.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sypniewie” Szczegóły
Artykuł 03.07.2014 Informacja o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko … – budowa budynku inwentarskiego … – Zgniłka Szczegóły
Akty prawne 30.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 30 czerwca 2014 r w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie”. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2014 Uchwała nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Lubczy Szczegóły
Akty prawne 25.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
« 1 2 353 354 355 356 357 396 397 »