Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 04.02.2012 Zbywanie nieruchomości użytkownikowi wieczystemu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2012 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2012 Wydzierżawianie gruntów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2012 Zamiana nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2012 Prawo pierwokupu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2012 Podział nieruchomości Szczegóły
Artykuł 08.03.2007 Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 13.01.2006 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Więcbork Szczegóły
« 1 2 336 337 338 »