Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.49.2014 Szczegóły
Artykuł 24.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.48.2014 Szczegóły
Artykuł 24.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.47.2014 Szczegóły
Artykuł 19.02.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego służącego do hodowli i rozrodu bydła mlecznego wraz z dodatkową infrastrukturą w istniejącej zagrodzie rolnej w Puszczy Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo” Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork , w miejscowościach Czarmuń, Witunia”. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds inwestycji w Urzędzie Miejskim w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do skladania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Wiecej umiem, więcej mogę” nr WND-POKL.09.01.02.-04-125/13 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.02.2014 Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 19 lutego 2014 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds inwestycji w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
« 1 2 335 336 337 338 339 355 356 »