Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.113.2014 Szczegóły
Artykuł 18.06.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.112.2014 Szczegóły
Artykuł 18.06.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.116.2014 Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLI/363/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Więcborku przez Gminę Więcbork Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLI/362/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/372/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/371/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/368/2014 Rady miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Więcborka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/367/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/370/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Szczegóły
« 1 2 334 335 336 337 338 375 376 »