Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.55.2014 Szczegóły
Artykuł 27.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.54.2014 Szczegóły
Artykuł 27.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.53.2014 Szczegóły
Artykuł 27.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.52.2014 Szczegóły
Artykuł 27.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.51.2014 Szczegóły
Artykuł 27.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.50.2014 Szczegóły
Artykuł 25.02.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 23.06.2014 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji …przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej SN-15kV na działce nr 346/25 Szczegóły
Akty prawne 25.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniajacej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2014 Projekty uchwał XXXIX sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 27.02.2014r. Szczegóły
Artykuł 24.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.49.2014 Szczegóły
« 1 2 334 335 336 337 338 355 356 »