Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu pod zalesienie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Ustalenie warunków zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Rozgraniczenie nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Szczegóły
« 1 2 327 328 329 330 »