Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 30.07.2014 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 30.07.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.132.2014 Szczegóły
Artykuł 30.07.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.130.2014 Szczegóły
Artykuł 30.07.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.131.2014 Szczegóły
Artykuł 30.07.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.132.2014 Szczegóły
Artykuł 30.07.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.131.2014 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2014 Uchwała nr XLIII/386/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Szczegóły
Akty prawne 30.07.2014 Uchwała nr XLIII/384/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 30.07.2014 Uchwała nr XLIII/383/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zakrzewku przez Gminę Więcbork Szczegóły
Akty prawne 30.07.2014 Uchwała nr XLIII/382/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Szczegóły
« 1 2 327 328 329 330 331 375 376 »