Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2014 Rozbudowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Więcborku. Inwestycja obejmuje teren działek nr 397/3 i 400 obręb 4 Więcbork Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na znak graficzny (logo/logotyp) Więcborka. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchorączku części zabudowanej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 110/3a o powierzchni 0.13 ha, obręb Suchorączek. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku świetlicy wiejskiej w Suchorączku stanowiącej własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Artykuł 12.05.2014 Zarządzenie Nr 0050.35.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu prac Komisji Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego … w miejscowości Borzyszkowo Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Sypniewie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 1 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Więcbork wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Więcborku powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Więcbork wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
« 1 2 326 327 328 329 330 363 364 »