Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.02.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.32.2014 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/339/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/338/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/337/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/336/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 30 stycznia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Sypniewie Szczegóły
Artykuł 04.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.161.2013 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.02.2014 Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku o naborze na stanowisko animatora obiektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Projekty uchwał XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 30.01.2014 r. Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Informacja o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – budowa budynku inwentarskiego służącego do hodowli i rozrodu bydla mlecznego Szczegóły
« 1 2 326 327 328 329 330 340 341 »