Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 09.05.2014 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: dz. 142/8 obręb Więcbork 2 i dz. 514/15 obręb Więcbork 1 Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/350/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/358/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/357/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2014 roku Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/355/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pola namiotowego w Lubczy Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/354/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/353/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Więcborku zabudowanej budynkiem garażowym Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/352/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie zmian Kodeksu wyborczego Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/351/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
« 1 2 324 325 326 327 328 360 361 »