Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.06.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 05.06.2014 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji … – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz cz. ul. Wyzwolenia w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 04.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 04.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy Więcbork. Szczegóły
Przetargi 03.06.2014 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – budynek zlewni mleka położony w Pęperzynie Szczegóły
Akty prawne 02.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 02.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Przetargi 02.06.2014 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza rekreacyjno-sanitarnego, zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego – cz. dz. nr 407/1 obręb Więcbork 4 Szczegóły
Artykuł 02.06.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.118.2014 Szczegóły
Artykuł 02.06.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.117.2014 Szczegóły
Artykuł 02.06.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.116.2014 Szczegóły
« 1 2 323 324 325 326 327 363 364 »