Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Przetargi 17.02.2014 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym – dz. 167/2 obręb Pęperzyn (zlewnia mleka) Szczegóły
Artykuł 17.02.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 17.02.2014 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika … Jastrzębiec Szczegóły
Artykuł 14.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.46.2014 Szczegóły
Artykuł 14.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.45.2014 Szczegóły
Artykuł 14.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.44.2014 Szczegóły
Artykuł 14.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.43.2014 Szczegóły
Artykuł 14.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.42.2014 Szczegóły
Artykuł 14.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.41.2014 Szczegóły
Artykuł 14.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.40.2014 Szczegóły
« 1 2 319 320 321 322 323 337 338 »