Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLI/362/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/372/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/371/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/368/2014 Rady miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Więcborka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/367/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/370/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/369/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie protestu przeciwko zmniejszeniu przez KujawskoPomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy środków finansowych na rehabilitację leczniczą Szczegóły
Artykuł 16.06.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 11.06.2014 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji … przebudowa i rozbudowa sieci nn 0,4 kV w Więcborku Szczegóły
Artykuł 09.06.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 05.06.2014 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji … – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz cz. ul. Wyzwolenia w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 04.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy. Szczegóły
« 1 2 319 320 321 322 323 360 361 »