Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 10.10.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa i remont pomostu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont budynku hangaru służącego rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem” Szczegóły
Przetargi 10.10.2014 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku, dz. nr 514/8 oraz Czarmuniu – dz. nr 90 Szczegóły
Akty prawne 08.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.108.2014 Burmistrza Więcborka w sprawie zarzadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 03.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.105.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.10.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu pt. „Więcej umiem, więcej mogę” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2014 Uchwała nr XLV/399/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 03.10.2014 Uchwała nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2014 Uchwała nr XLV/398/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
Akty prawne 03.10.2014 Uchwała nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.106.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawy Szczegóły
« 1 2 318 319 320 321 322 375 376 »