Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.05.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.102.2014 Szczegóły
Artykuł 02.05.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.100.2014 Szczegóły
Artykuł 02.05.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.104.2014 Szczegóły
Artykuł 02.05.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.103.2014 Szczegóły
Artykuł 02.05.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.102.2014 Szczegóły
Akty prawne 30.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 30.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Artykuł 30.04.2014 Informacja o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – budowa budynku inwentarskiego w Borzyszkowie Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.04.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły
Artykuł 24.04.2014 Projekty uchwał XLI sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 24.04.2014r. Szczegóły
« 1 2 314 315 316 317 318 348 349 »