Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 Projekty uchwał XLIV sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 28.08.2014 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.139.2014 Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.138.2014 Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.139.2014 Szczegóły
Akty prawne 21.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork. Szczegóły
Przetargi 19.08.2014 Informacja o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku i Czarmuniu Szczegóły
Artykuł 18.08.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.138.2014 Szczegóły
Akty prawne 18.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 18.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka szkolna”. Szczegóły
« 1 2 312 313 314 315 316 363 364 »