Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.09.2014 Uchwała nr XLIV/393/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Uchwała nr XLIV/396/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Uchwała nr XLIV/395/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Uchwała nr XLIV/394/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Uchwała nr XLIV/392/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Więcborku przy ul. Złotowskiej Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Uchwała nr XLIV/391/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Uchwała nr XLIV/390/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Uchwała nr XLIV/389/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki Zespołu Wychowania Przedszkolnego z siedzibą w Pęperzynie, będącego publiczną placówką wychowania przedszkolnego prowadzoną w innej formie niż przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.89.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2014 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie: „Roboty uzupełniające – Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku” Szczegóły
« 1 2 310 311 312 313 314 363 364 »