Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.143.2014 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.95.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 12 września 2014 r. w sprawie odwołania Jadwigi Misiak z zajmowanego stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 15.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.96.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 12 wrzesnia 2014 r. w sprawie odwołania Grażyny Jurgielskiej z zajmowanego stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 15.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.98.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.105.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork” w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priotytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Szczegóły
Akty prawne 15.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.97.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 15 września 2014 r.w sprawie przyjecia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczajacych wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Zadania „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork” w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priotytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Szczegóły
Akty prawne 15.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.93.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork. Szczegóły
Artykuł 13.09.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 12.09.2014 r. o zakończeniu postępowania – rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej w Więcborku Szczegóły
Artykuł 13.09.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 12.09.2014 r. o zakończeniu postępowania – budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Gdańskiej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 12.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.94.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 11.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.92.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
« 1 2 309 310 311 312 313 363 364 »