Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zwrot opłaty skarbowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanych za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na uprawę maku i konopi energetycznych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zaświadczenie potwierdzające, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarze NATURA 2000 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenia na transport drogowy osób na obszarze gminy Szczegóły
« 1 2 309 310 311 312 313 314 315 »