Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 29.08.2014 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarmuniu, dz. nr 92 Szczegóły
Artykuł 29.08.2014 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zadanie: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie.” Szczegóły
Akty prawne 27.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 26.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu pracowników ds wyborów samorządowych w 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 26.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 Projekty uchwał XLIV sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 28.08.2014 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.139.2014 Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.138.2014 Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.139.2014 Szczegóły
« 1 2 307 308 309 310 311 358 359 »