Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.09.2014 Uchwała nr XLIV/391/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Uchwała nr XLIV/390/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Uchwała nr XLIV/389/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki Zespołu Wychowania Przedszkolnego z siedzibą w Pęperzynie, będącego publiczną placówką wychowania przedszkolnego prowadzoną w innej formie niż przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.89.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2014 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie: „Roboty uzupełniające – Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 03.09.2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie: „Roboty uzupełniające – wymiana drzwi wejściowych w przedsionku świetlicy wiejskiej w Runowie Krajeńskim”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.09.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo” Szczegóły
Artykuł 02.09.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 1 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Więcborku oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 02.09.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Sypniewie. Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.09.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie:”Dostawa i rozładunek 1000 ton gruzu budowlanego (kruszonego, frakcjonowanego 0-65 mm) na utwardzenie drogi gminnej Zabartowo-Puszcza” Szczegóły
« 1 2 306 307 308 309 310 358 359 »