Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/343/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Więcbork nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/342/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia dopłat do ceny ścieków dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz nie mających możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/341/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku „Więcej umiem, więcej mogę“ opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/340/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Przetargi 06.03.2014 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości: dz. 514/13 i 514/15 obręb Więcbork 1 Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.03.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Czarmuń, Witunia” Szczegóły
Akty prawne 06.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Więcbork miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Szczegóły
« 1 2 306 307 308 309 310 329 330 »