Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.03.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.70.2014 Szczegóły
Artykuł 12.03.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.69.2014 Szczegóły
Artykuł 12.03.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.68.2014 Szczegóły
Artykuł 12.03.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.67.2014 Szczegóły
Artykuł 12.03.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.66.2014 Szczegóły
Artykuł 11.03.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 07.03.2014 r. o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego … budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia … Szczegóły
Artykuł 07.03.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.61.2014 Szczegóły
Artykuł 07.03.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.62.2014 Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/345/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 27 lutego 2014 r w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Więcbork” Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/344/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Więcborku Szczegóły
« 1 2 305 306 307 308 309 329 330 »