Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 01.08.2014 Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż dz. 514/15 obręb Więcbork 1 Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.08.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork” Szczegóły
Artykuł 31.07.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego … w miejscowości Zgniłka … Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2014 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 30.07.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.132.2014 Szczegóły
Artykuł 30.07.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.130.2014 Szczegóły
Artykuł 30.07.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.131.2014 Szczegóły
Artykuł 30.07.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.132.2014 Szczegóły
Artykuł 30.07.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.131.2014 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2014 Uchwała nr XLIII/386/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Szczegóły
« 1 2 300 301 302 303 304 348 349 »