Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 04.02.2014 Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku o naborze na stanowisko animatora obiektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Projekty uchwał XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 30.01.2014 r. Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Informacja o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – budowa budynku inwentarskiego służącego do hodowli i rozrodu bydla mlecznego Szczegóły
Akty prawne 31.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Akty prawne 29.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Artykuł 28.01.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.17.2014 Szczegóły
Artykuł 28.01.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.27.2014 Szczegóły
Artykuł 28.01.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.26.2014 Szczegóły
Artykuł 28.01.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.25.2014 Szczegóły
Artykuł 28.01.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.24.2014 Szczegóły
« 1 2 300 301 302 303 304 314 315 »