Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.102.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie z siedzibą w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 26.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.103.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.09.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pt. „Więcej umiem, więcej mogę” Szczegóły
Artykuł 23.09.2014 Projekty uchwał XLV sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 25.09.2014 r. Szczegóły
Akty prawne 23.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.101.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 23 września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 22.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.100.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Przetargi 17.09.2014 Ogłoszenie o przetargu – sprzedaż dz. 680 i 514/34 obręb Więcbork 1 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.09.2014 Ogłoszenie Nr 3 Burmistrza Więcborka z dnia 17 września 2014 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds inwestycji w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 16.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.99.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds inwestycji w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Artykuł 16.09.2014 Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego – chlewnia na głębokiej ściółce na działce nr 179/1 w Zabartowie – SR.6220.1.4.2014 Szczegóły
« 1 2 299 300 301 302 303 355 356 »