Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Więcborskiego Klubu Motorowego z siedzibą w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 20.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Więcborskiego Klubu Motorowego z siedzibą w Więcborku. Szczegóły
Artykuł 18.06.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.118.2014 Szczegóły
Artykuł 18.06.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.114.2014 Szczegóły
Artykuł 18.06.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.113.2014 Szczegóły
Artykuł 18.06.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.112.2014 Szczegóły
Artykuł 18.06.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.116.2014 Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLI/363/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Więcborku przez Gminę Więcbork Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLI/362/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLII/372/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
« 1 2 299 300 301 302 303 340 341 »