Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko i rozpoczęci procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, na dz. nr 343 w m. Wymysłowo, gm. Więcbork, powiat sępoleński SR.6220.1.1.2017 Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.2.2018) Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.1.2018) Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 02.02.2018 r. informujące o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Więcbork dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem we wsi Runowo Krajeńskie na terenie dz. nr 323/1, 323/2, 352/13, 354/1, 489, 490, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 31.01.2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.02.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na Os. Piastowskim w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – ul. W. Łokietka Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 31.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Więcborka w dziedzinie kultury i sportu „RYCERZ” Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
« 1 2 3 4 5 314 315 »