Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.10.2017 Uchwałą Nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/268/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/267/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w obrębie ewidencyjnym Witunia, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/266/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/265/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 wrzesnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/263/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku i nadania statutu Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/262/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 296 297 »