Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/236/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/235/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.04.2017r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego z dnia 24.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Protokół Nr XXXI z posiedzenia trzydziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.04.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 06.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Oświadczenie majątkowe Grażyny Witczak– Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Oświadczenie majątkowe Burmistrza Więcborka za 2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.42.2017 Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.42.2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 281 282 »