Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – SB.6733.10.2018 z dnia 26.07.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4- nr projektu SEp0701B na terenie dz. nr 278/55 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, znak sprawy: WOO.420.84.2018.JO.14 Szczegóły
Akty prawne 24.07.2018 Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.07.2018 Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 23.07.2018 Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 23.07.2018 Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.39.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.11.2018 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.10.2018 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.11.2018 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa SR.6131.1.9.2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 340 341 »