Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.14.2019 z dnia 08.07.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Runowo Krajeńskie, na terenie działek nr 351/1, 575/3, 346, 428 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.07.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont drogi – ul. Strzelecka w Więcborku – III etap Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 24.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego, odbytego w dniu 23.04.2019r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Protokół nr 9 z obrad dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 29.05.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej – toalety miejskiej, znajdującej się na plaży miejskiej w Więcborku, stanowiącej własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.07.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku” Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 396 397 »