Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2018 Uchwała Nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 28 września 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.18.2018 z dnia 26.09.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu linii kablowej podziemnej nN-0,4 kV długości 180 m oraz posadowieniu słupów oświetlenia drogowego w ilości 4 szt., na terenie działek nr 186/3, 201, 186/1, 200, 198/1, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2 obręb Więcbork 4 Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów dla list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Więcborku Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Projekty uchwał XLVII sesji Rady Miejskiej w Więcborku Szczegóły
Przetargi 26.09.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 514/43 obręb Więcbork 1 Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zawiadomienie Burmistrza Więcborka z dnia 24 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.15.2018 z dnia 21.09.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w km 1+231 w miejscowości Runowo Kraj., na terenie działki nr 35/1 obręb Runowo Kraj. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 21 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości glosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 września 2018 r. zmieniające Zarządzenia Nr 0050.51.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 348 349 »