Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2020 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 26.11.2019r. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Protokół nr 15 z obrad piętnastej sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 27.11.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.1.2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.02.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.01.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia w 2020 r. terminów przerw w pracy przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/113/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Więcbork oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 423 424 »