Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.02.2020 Uchwała Nr XVII/115/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wiecbork do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Szczegóły
Artykuł 13.02.2020 Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań i czynności wyborczych w gminie w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 13.02.2020 Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Harmonogram zebrań sołeckich Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.5.2020 z dnia 11.02.202o r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV w celu likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania dz. nr 278/75, w Sypniewie, na terenie działek nr 278/1, 278/6, 278/58, 278/75, 278/84 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka, znak: SB.6733.6.2020 z dnia 11.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewid. 540/2 w obrębie Witunia, na terenie działek 331 i 540/6 obręb Witunia Szczegóły
Akty prawne 10.02.2020 Zarządzenie Nr 0050.13.2020 w sprawie przyznania nagród Burmistrza Więcborka w dziedzinie kultury i sportu „RYCERZ” Szczegóły
Akty prawne 10.02.2020 Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko „LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2020” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 429 430 »