Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.10.2019 z dnia 04.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającegona: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewidencyjnym 711 w obrębie Sypniewo położonej w miejscowości Sypniewo przy ul. Leśnej, na terenie działek nr 267, 711, 949, 956. Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.9.2019 z dnia 04.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewidencyjnym 390/14 w obrębie Więcbork 4 położonej w Więcborku przy ulicy Rodziny Ulmów, na terenie działek nr 391/4, 390/15 Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Protokół Komisji rewizyjnej z dnia 27.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 19.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego z dnia 29.01.2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Protokół nr 5 z obrad piątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 30.01.2019r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.25.2018 z dnia 04.03.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Jeleń – Zakrzewska Osada, na terenie działek nr ewid. 132/6, 118/1, 133/1, 141, 140/4, 145, 146, 148, 257 obręb Jeleń i 51, 55/2, 53, 56/3, 57/1, 59/1, 63/2 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Interpelacje i zapytania radnych – druki Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.8.2019 z dnia 01.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewidencyjnym 150/4 w obrębie Więcbork 1 położonej w Więcborku przy ul. Spacerowej, na terenie działek nr 28, 150/1, 150/4 Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.2.2019 z dnia 01.03.2019 r. o zakończeiupostępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 63/5 w obrębie Suchorączek, na terenie działek nr 82/1, 63/5, 63/6, 64/3 obręb Suchorączek, gm. Więcbork Szczegóły
« 1 2 3 4 5 375 376 »