Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.09.2019 Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Klauzula informacyjna – transmitowanie obrad sesji Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 11 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 XII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 28.08.2019r. Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Informacja o dyżurze Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 Uchwała Nr XII/75/19 Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 Uchwała Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Więcbork Szczegóły
« 1 2 3 4 5 405 406 »