Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.05.2017 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego z dnia 28.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowe ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 256/5, 321/4, 933, 935, 716, 167/1LP obręb Sypniewo oraz dz. nr 256/18, 256/15 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 16.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Terminy Komisji Rady Miejskiej w Więcborku – Maj 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 16.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.05.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.35.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 09.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 09.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.05.2017 Burmistrz Więcborka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzewku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 275 276 »