Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu – postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.05.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w miesiącu maju 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Projekty uchwał XLIVsesji Rady Miejskiej w Więcborku – 30.05.2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Wojciecha Janickiego – Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Władysława Rembelskiego – Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Stanisława Posieczek – Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Stanisława Piłka – Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 329 330 »