Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.05.2014 Zarządzenie Nr 0050.35.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu prac Komisji Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego … w miejscowości Borzyszkowo Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Sypniewie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 1 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Więcbork wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Więcborku powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Więcbork wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Przetargi 09.05.2014 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: dz. 142/8 obręb Więcbork 2 i dz. 514/15 obręb Więcbork 1 Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/350/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania Szczegóły
« 1 2 293 294 295 296 297 329 330 »