Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 22.05.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Nowy Dwór, Dorotowo, Suchorączek, Puszcza, Runowo Krajeńskie, Pęperzyn, Zakrzewska Osada” Szczegóły
Artykuł 19.05.2014 Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego służącego do chowu trzody chlewnej wraz z dodatkową infrastrukturą … w miejscowości Zgniłka … Szczegóły
Artykuł 18.05.2014 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 26.05.2014 r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego … – budowa wewnętrznej drogi dojazdowej … Szczegóły
Przetargi 16.05.2014 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: dz. 90 obręb Czarmuń Szczegóły
Akty prawne 15.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 15.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku. Szczegóły
Artykuł 14.05.2014 Rozbudowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Więcborku. Inwestycja obejmuje teren działek nr 397/3 i 400 obręb 4 Więcbork Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na znak graficzny (logo/logotyp) Więcborka. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchorączku części zabudowanej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 110/3a o powierzchni 0.13 ha, obręb Suchorączek. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku świetlicy wiejskiej w Suchorączku stanowiącej własność Gminy Więcbork. Szczegóły
« 1 2 292 293 294 295 296 329 330 »