Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/338/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/337/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/336/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 30 stycznia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Sypniewie Szczegóły
Artykuł 04.02.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.161.2013 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.02.2014 Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku o naborze na stanowisko animatora obiektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Projekty uchwał XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 30.01.2014 r. Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Informacja o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – budowa budynku inwentarskiego służącego do hodowli i rozrodu bydla mlecznego Szczegóły
Akty prawne 31.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Akty prawne 29.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
« 1 2 272 273 274 275 276 286 287 »