Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.03.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.62.2014 Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/345/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 27 lutego 2014 r w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Więcbork” Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/344/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/343/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Więcbork nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/342/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia dopłat do ceny ścieków dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz nie mających możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/341/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku „Więcej umiem, więcej mogę“ opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/340/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Przetargi 06.03.2014 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości: dz. 514/13 i 514/15 obręb Więcbork 1 Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.03.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Czarmuń, Witunia” Szczegóły
Akty prawne 06.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu. Szczegóły
« 1 2 272 273 274 275 276 296 297 »