Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego Szczegóły
Akty prawne 09.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 04.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia wyceny gruntów przyjmowanych na własność przez gminę Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 04.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 03.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego wlasność Gminy Więcbork. Szczegóły
Artykuł 03.04.2014 Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego służącego do hodowli i rozrodu bydła mlecznego Szczegóły
Artykuł 03.04.2014 Uchwała Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 02.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiazku szkolnego i obowiązku nauki. Szczegóły
« 1 2 272 273 274 275 276 303 304 »