Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2014 Informacja o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko … – budowa budynku inwentarskiego … – Zgniłka Szczegóły
Akty prawne 30.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 30 czerwca 2014 r w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie”. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2014 Uchwała nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Lubczy Szczegóły
Akty prawne 25.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Więcbork na lata 2014-2015″. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Szczegóły
Akty prawne 23.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 23 czerwca 2014 r.w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork w miejscowościach: Nowy Dwór, Dorotowo, Suchorączek, Puszcza, Runowo Krajeńskie, Pęperzyn, Zakrzewska Osada. Szczegóły
Artykuł 23.06.2014 Projekty uchwał XLIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 27.06.2014 r. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2014 BURMISTRZA WIĘCBORK z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. Szczegóły
« 1 2 271 272 273 274 275 314 315 »