Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2018 Protokół Nr XXXIX z trzydziestej dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20.12.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 14.02.2018 Uchwała Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 233/15 położonej w obrębie Sypniewo, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 14.02.2018 Uchwała Nr XL/307/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 14.02.2018 Uchwała Nr XL/306/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze nr 398/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Uchwała Nr XL/305/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenia zastępcze nr 397/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 13.02.2018 r. informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem we wsi Runowo Krajeńskie, na terenie działek nr 323/1, 323/2, 352/13, 354/1, 489, 490, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Uchwała Nr XL/304/18 Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora wyborczego Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
« 1 2 3 4 314 315 »