Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenia Nr 0050.51.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Uchwała nr 17/Dpr/2019 z dnia 10.12.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Więcbork na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Uchwała nr 23/WPF/2019 z 10.12.2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Uchwała nr 23/P/2019 r. z 10.12.2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.2.2020 Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Więcborku na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 423 424 »