Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.08.2017 Uchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 Uchwała Nr XXXI/231/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork na lata 2017-2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.08.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską” Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 Uchwała Nr XXXI/230/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Więcborka Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 Uchwała Nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Przetargi 01.08.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarmuniu Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Projekty uchwał XXXIV Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 03.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 XXXIV Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 03.08.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 25.07.2017 Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 286 287 »