Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.15.2018 z dnia 06.08.2018 r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w km 1+231 w m. Runowo Krajeńskie. Inwestycja obejmuje teren działki nr 35/1 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie (znak sprawy: SR.6220.1.6.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie D o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie (znak sprawy: SR.6220.1.5.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie C o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.08.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 – Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka, znak: SB.6733.14.2018 z dnia 02.08.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 297/7 obręb Witunia, na terenie działki 298 Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustaleniqa wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu wyłącznie w formie elektronicznej Szczegóły
« 1 2 3 4 341 342 »