Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.03.2019 Zapytanie o cenę usługi cateringowej – w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Więcbork” Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 VI Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 28.02.2019r. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 Uchwała Nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 Uchwała Nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.6.2019) Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 Zarządzenie Nr 0050.19.2019 r. Burmistrza Więcborka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 Uchwała Nr VI/29/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Runowie Krajeńskim Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.12.2019 z dnia 04.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynków wielorodzinnych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 550/3 w obrębie Witunia położonej w miejscowości Witunia przy ul.icy Złotowskiej, na terenie działek nr 491, 550/3, 550/4 Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.11.2019 z dnia 04.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek oznaczonych nr ewidencyjnym 33/1 i 33/3 w obrębie Więcbork 4 położonych w miejscowości Więcbork przy ulicy Stary Rynek, na terenie działek nr 36, 37, 39. Szczegóły
« 1 2 3 4 375 376 »