Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w obrębie ewidencyjnym Witunia, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.37.2019 z dnia 19.02.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 64/5 w obrębie Suchorączek, na terenie działek nr 64/3, 64/5 obręb Suchorączek, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.36.2019 z dnia 19.02.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 252/2 w obrębie Zakrzewska Osada, na terenie działek nr 251, 252/1, 252/2 obręb Zakrzewska Osada Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.02.2020 Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , Uchwałą nr 2/2020 z dnia 17.02.2020 r., ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki – Prezes Zarządu. Szczegóły
Akty prawne 17.02.2020 Uchwała Nr XVII/120/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2020 Uchwała Nr XVII/119/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Szczegóły
Akty prawne 14.02.2020 Uchwała Nr XVII/118/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Więcbork na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027″ Szczegóły
Akty prawne 14.02.2020 Uchwała Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Akty prawne 14.02.2020 Uchwała Nr XVII/116/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Więcbork Szczegóły
« 1 2 3 4 429 430 »