Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.12.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 6.12.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem we wsi Runowo Krajeńskie na terenie dz. nr 323/1, 323/2, 352/13, 354/1, 489, 490, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.60.2017 Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.12.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montażem” na obiekcie SUW w Sypniewie Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.60.2017) Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.98.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Zarządzenie Nr 0050.94.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Projekty uchwał XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 30.11.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Zarządzenie Nr 0050.97.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 24.11.2017 Zarządzenie Nr 0050.93.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 303 304 »