Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2017 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.55.2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekty uchwał XXXVI sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 27.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.10.2017 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – PAŹDZIERNIK2017r. Szczegóły
Artykuł 18.10.2017 Informacja o postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – budowa chlewni na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, na dz. nr 343 w m. Wymysłowo, gm. Więcbork, powiat Sępoleński – SR.6220.1.1.2017 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 Zarządzenie Nr 0050.83.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.10.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania przedszkola na budynek wielorodzinny na działce nr ew. 109/1 obręb 0012 Runowo Kraj., gm. Więcbork – II etap” Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Protokół Nr XXXV z trzydziestej piątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.08.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.10.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego oświetlenia drogowego na terenie działek nr ew. 17/14, 17/15, obręb 2 m. Więcbork, gm. Więcbork Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości – dz. 88/35 obręb Więcbork 1 Szczegóły
« 1 2 3 4 296 297 »