Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.06.2017 Projekty uchwał XXXIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 23.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 23.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku w czerwcu 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 13.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/240/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/239/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/238/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Więcbork liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
« 1 2 3 4 281 282 »