Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa (SR.6131.1.8.2018) Szczegóły
Akty prawne 05.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 04.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Więcbork za rok 2017 Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.06.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Informacja Burmistrza Więcborka na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych dotycząca wykonania budżetu gminy Więcbork za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.05.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu SEP0701B na terenie dz. nr 278/55 obręb Sypniewo Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Szczegóły
« 1 2 3 4 329 330 »