Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2019 Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Więcbork w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SB.6733.20.2019) z dnia 16.09.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewidencyjnym 256/22 w obrębie Lubcza na terenie działki nr 256/24 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.201.2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.09.2019 Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Więcborka z dnia 13 września 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent ds. Ewidencji Dróg, Ochrony Środowiska i Zaopatrzenia w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. Ewidencji Dróg, Ochrony Środowiska i Zaopatrzenia w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.19.2019 Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.21.2019 z dnia 12.09.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza i słupa głowicowo-odłącznikowego SN 15kV oraz stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV dla zasilania zakładu produkcyjno-usługowego na działce nr 72/2 w Zabartowie, na terenie działek nr 320, 321, 72/2 obręb Zabartowo, gm. Więcbork Szczegóły
« 1 2 3 4 405 406 »