Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranym materiale dowodowym w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km zlokalizowanych pomiędzy: km 6+056,a km 7+556 (odc. nr 1 – 1,500 km); km 13+407, a km 16+407 (odc. nr 2 = 3,000 km) jej przebiegu”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian