Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Złotów – Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151″ (SR.6220.1.2.2017)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian